Busmoms Holland

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Holland (linie-, pendul- og turisttrafik) skal betale moms.

I Holland skal der betales 9 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Holland beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Holland - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Holland.

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger