Busmoms

Turistkørsel med bus i flere lande herunder Danmark er momspligtig. Det vil sige at man har pligt til at indberette og betale moms. Dette gælder også hvis man har kørt ganske få kilometer eller bare en enkelt tur.

For at indberette momsen, skal man være momsregistreret i de lande, hvor der er indberetningspligt for moms. I nogle lande kan moms fra f.eks. tankninger trækkes fra.

Ved kontrol vil man kunne få bøder, hvis man ikke er momsregistreret i kørselslandet.

BEMÆRK: Får dit firma nyt momsnummer i hjemlandet, skal der også søges nyt momsnummer i udlandet.

Beregningsgrundlaget for moms = bussen pris + bussens omkostninger + chaufførens løn + chaufførens omkostninger. Hvis der har foregået salg i bussen på turen, skal dette også med i beregningsgrundlaget. UDENRIGS færgeoverfart er momsfri og skal være faktureret på separat linje.

Bakob ApS tilbyder assistance med momsregistrering i Danmark, Tyskland, BelgienØstrig, Polen, Slovenien og Kroatien.

 

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger