Hvad er Fiscal Repræsentation ?

Udenlandske virksomheder, som leverer varer eller ydelser i Danmark skal som hovedregel momsregistreres.


At være momsregistreret i Danmark indebærer en forpligtelse til at følge de danske regler med hensyn til opgørelse af momsgrundlag, udarbejdelse af momsangivelser samt betaling af moms og afgifter. I visse tilfælde kræves, at den udenlandske virksomhed registreres med en dansk momsrepræsentant (Fiscal Repræsentant). Dette er tilfældet, medmindre virksomheden er hjemmehørende i EU, Norge, Island, Færøerne eller Grønland.

Ofte vil det kræve store ressourcer for en udenlandsk virksomhed at sætte sig ind i den danske momslovgivning, og derfor vælger mange virksomheder under alle omstændigheder at lade sig registrere med en dansk momsrepræsentant.

Jeg skal importør- og/eller eksportørregistreres - hvad gør jeg?
Hvis virksomheden desuden skal importør- og/eller eksportørregistreres, skal virksomheden registreres med en dansk momsrepræsentant. Den danske momsrepræsentant hæfter således solidarisk med virksomheden for told og afgifter, mens virksomheden alene hæfter for momsen.

BAKOB ApS tilbyder momsrepræsentation til virksomheder indenfor de nordiske lande.

Peter Suhr Pedersen

psp@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 06

Øvrige kontaktoplysninger