Busmoms Østrig

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Østrig (linje-, pendul- og turisttrafik) skal betale moms.

I Østrig skal der betales 10 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Østrig beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Østrig - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

I Østrig betales der også vejafgift på udvalgte veje. Kørslen bliver registreret i en såkaldt GO-Box, når man kører gennem de forskellige portaler på betalingsvejene. Selvom man har betalt vejskat, skal der også betales busmoms. Det er 2 forskellige ting.

Afregningsperioden for moms i Østrig er afhængig af omsætningen i Østrig i det foregående år.

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Østrig.

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger