Busmoms Kroatien

Pr. den 1/7 - 2013 indførte Kroatien busmoms på persontransport i h.t. EU 6 momsdirektiv.

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Kroatien (linie-,  pendul- og turisttrafik) skal betale moms.

I Kroatien skal der betales 25 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Kroatien beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Kroatien - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

​Mindst 24 timer før turistbussen kører ind i Kroatien skal turen anmeldes i den kroatiske portal.
For at kunne anmelde en tur, kræver det at man er momsregistreret i landet.

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering gennem én af vore agenter.

På grund af lang sagsbehandlingstid hos myndighederne i Kroatien, anbefaler vi at momsregistreringen foretages 2 måneder før første tur. 
 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger