Busmoms Polen


Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Polen (linie-,  pendul- og turisttrafik) skal betale moms. Norske busoperatører behøver ikke momsregistrering i Polen på grund af gensidighedsaftale.


I Polen skal der betales 8 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Polen beregnet ud fra hele turens længde.

Vi tilbyder registrering i Polen med et VAP momsnummer. Her er det ikke muligt at modregne købsmomsen.

Busmomsen i Polen afregnes hvert kvartal.
 
I Polen betales der også vejafgift på udvalgte veje via et elektronisk MAUT system.

Læs mere her: https://etoll.gov.pl/en/


 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger