Busmoms Polen


Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Polen (linie-,  pendul- og turisttrafik) skal betale moms. Norske busoperatører behøver ikke momsregistrering i Polen på grund af gensidighedsaftale.


I Polen skal der betales 8 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Polen beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Polen - refundereres momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur. Kun NIP kunder kan få refusion.
Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Polen.
 
I Polen betales der også vejafgift på udvalgte veje via et elektronisk MAUT system.

Samme måde som kendes andre steder – bl.a. GO-Box i Østrig.

Taksterne for at køre på betalingsvejene er:

3,5 ton -> 12 ton mellem 0,20 Zloty / 0,05 € og 0,40 Zloty / 0,10 €
>12 ton mellem 0,27 Zloty / 0,06 € og 0,53 Zloty / 0,13 €

Der købes 1 box pr. bus. Medbring registreringspapirer på bussen.

Der betales 120 Zloty i depositum og den ”tankes” op med 120 Zloty
Der kan max ”skyldes” 1000 Zloty og kører boxen tom, skal man forlade motorvejen og få ”tanket” på igen.

Man kan se taksterne på http://www.viatoll.pl og man kan også se hvor man kan købe OBU’en ( On Board Unit )

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger