Busmoms Danmark

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Danmark  skal betale moms.

I Danmark skal der betales 25 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Danmark beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Danmark - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

Efter momsloven § 73 er en bus et køretøj, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer incl. føreren.

Momsfritagelsen for buskørsel omfatter kun befordring af personer med busser, der foregår som rutekørsel. Se ML § 13, stk. 1, nr. 15. Turistbuskørsel er derfor momspligtig.

OBS: Pr. 1. juli 2023 beregner SKAT i Danmark renter ved for sen indberetning. Renten bliver beregnet fra den oprindelige frist på indberetningsperioden
.


Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Danmark


---

I Danmark har flere større byer miljøzoner, hvor der stilles krav til køretøjet.
Du kan registrere dit køretøj og læse mere på www.miljoezoner.dk

 

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger