Busmoms Danmark

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Danmark  skal betale moms.

I Danmark skal der betales 25 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Danmark beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Danmark - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

Efter momsloven § 73 er en bus et køretøj, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer incl. føreren.

Momsfritagelsen for buskørsel omfatter kun befordring af personer med busser, der foregår som rutekørsel. Se ML § 13, stk. 1, nr. 15. Turistbuskørsel er derfor momspligtig.

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Danmark

 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger