Busmoms Belgien

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Belgien (linie-,  pendul- og turisttrafik) skal betale moms.

I Belgien skal der betales 6 % moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Belgien beregnet ud fra hele turens længde.

Når der foretages tankninger i Belgien - refunderes momsen kun på de bilag, hvor tankdatoen stemmer overens med den opgivne tur - ellers ikke!

​Afregningsperioden for moms i Belgien er som minimum hvert kvartal. 

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Belgien.

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger