HVIDVASKPOLITIK

Kundekendskabsprocedurer i forbindelse med opstart af kundeforhold

Indledning
BAKOB APS og BAKOB VAT SERVICE APS er via vores aktiviteter omfattet af hvidvaskloven.

Det betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores kunder samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til kunden.

Vi har i forbindelse hermed, indgået en samarbejdsaftale med VISMA Creditro.

Opstart af kundeforhold
I forbindelse med opstart af et kundeforhold hos os, vil du derfor modtage en mail fra VISMA Creditro med henblik på gennemførelse af vores kundekendskabsprocedurer.

I mailen vil du kunne se, hvilke spørgsmål, du skal besvare, og hvilket materiale, du skal uploade, men typisk vil det for personer dreje sig om ID-oplysninger for reelle ejere eller direktører, mens det for selskaber typisk vil dreje sig om registreringsbevis, vedtægter og ejerbog.

Alle oplysninger om virksomheden og involverede personer opbevares forsvarligt i henhold til gældende GDPR-regler af VISMA Creditro.

Alle oplysninger slettes 5 år efter kundeforholdets afslutning.

Politisk eksponerede personer (PEP)
Hvidvaskloven indeholder en skærpet pligt til at undersøge vores kunder, hvis der er tale om politisk eksponerede personer (PEP), eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Du bliver spurgt herom i spørgeskemaet fra VISMA Creditro, men du skal huske at oplyse os direkte, hvis forholdene ændrer sig.

Underretningspligt
I henhold til hvidvaskloven skal vi ligeledes informere om, at såfremt vi får mistanke om at, der pågår hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtede til at indberette sådanne forhold.

Indberetningen skal i henhold til lovgivningen ske, uden at vi må underrette kunden om at indberetningen har fundet sted.

Ingen besvarelse - Intet kundeforhold
Vi må i henhold til lovgivningen, ikke påbegynde et kundeforhold, før vi har modtaget svar og dokumenter, så det er i din egen interesse at besvare henvendelsen hurtigst muligt.