Hvordan registreres en udenlandsk virksomhed ?

En udenlandsk virksomhed kan vælge flere måder at lade sig registrere i Danmark på.


Virksomheden skal gøre op med sig selv, hvilket omfang handlen i Danmark har i dag, og hvilke forventninger man har til fremtiden.

• Er der tale om enkelte transaktioner, som vil være omfattet af momspligt?
• Er der tale om fysisk etablering i Danmark?
• Vil virksomheden ansætte personale i Danmark?

Når virksomheden har gjort sig sine overvejelser findes der følgende muligheder:

 

1. Momsregistrering gennem dansk momsrepræsentant:

• Hovedselskabet får et dansk momsnummer med c/o adresse hos BAKOB APS.
• Det danske bogholderi føres som en integreret del af hovedselskabets bogholderi.
• Der skal ikke udarbejdes særskilt regnskab for danske transaktioner.
• Ingen skattepligt i Danmark.
• Ingen offentliggørelse af regnskab.

2. Anparts- eller Aktieselskab:

• Virksomheden kan stifte et Anpartsselskab (ApS) eller Aktieselskab (A/S).
• Kræver indskudskapital. ApS, DKK 40.000 og A/S, DKK 400.000.
• ApS eller A/S er selvstændige juridiske enheder der skal aflægge årsrapporter i 
   henhold til dansk lovgivning.
• ApS eller A/S får et dansk momsnummer.
• ApS eller A/S er skattepligtig i Danmark.
• Revisionspligt for ApS eller A/S. (Kan dog fritages for revision, afhængig af
   selskabets størrelse).
• Hovedselskabet hæfter ikke for ApS eller A/S.
• Årsrapporten skal offentliggøres gennem Erhvervsstyrelsen.

3. Filial af udenlandsk virksomhed:

• Virksomheden kan stifte en filial i Danmark.
• En filial er en integreret del af det udenlandske selskab, og derfor kræves ingen
   indskudskapital.
• Filialen får et dansk momsnummer.
• Filialen skal føre et bogholderi i overensstemmelse med den danske lovgivning.
• Filialens bogholderi indarbejdes i hovedselskabets årsrapport i hjemlandet.
• En filial er ikke skattepligtig i Danmark, medmindre virksomheden har fast 
   driftssted i Danmark, eller ansatte i Danmark der kan indgå bindende aftaler på 
   hovedselskabets vegne.
• Ingen krav om revisor i Danmark.
• Hovedselskabet skal offentliggøre sin årsrapport gennem Erhvervsstyrelsen.

BAKOB ApS tilbyder naturligvis assistance med valg af registreringsform samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Peter Suhr Pedersen

psp@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 06

Øvrige kontaktoplysninger