Busmoms Tyskland

Alle turistvognmænd, som driver erhvervsmæssig trafik i eller transiterer Tyskland (linie-,  pendul- og turisttrafik) skal betale moms.

Alle busser medbringe et originalt bevis på momsregistrering i Tyskland. En såkaldt Bescheinigung og den har en gyldighed på 1 år hvorefter den fornyes.

Ved grænseoverskridende trafik mellem EU landene:
(Moms kredit) Skal der betales 19 % tysk moms af kørselsvederlaget for den strækning, der tilbagelægges i Tyskland beregnet ud fra hele turens længde.

OBS: Reglen om momsfrie grænseture med kørsel i Tyskland på op til 20 km er bortfaldet.

Ved grænseoverskridende trafik til ikke EU lande:
(Kontant betaling) Momsen beregnes på grundlag af et fastsat gennemsnitkørselsvederlag på 0,84 Eurocent per personkilometer.

På disse ture er der mulighed for at få refunderet for meget betalt moms efter slutningen af kalenderåret, hvis man kan bevise at der er betalt mere end 19 % moms af kørselsvederlaget pr. pass. / pr. km. (cirka over 25 pass pr. tur) og den originale kvittering skal indsendes. Bustransportørens firmanavn skal fremgå af kvitteringen.

Hvordan får vi godtgjort vores momsbelagte udgifter i Tyskland, hvis vi ikke længere er momsregistreret?

Det vil fremover være muligt at søge om momsrefusion hos de tyske myndigheder for udgifter i forbindelse med turen. Typisk vil dette være udgifter til brændstof og forplejning til chaufføren. Der er beløbsbegrænsning på almindelige kassebonner - kontakt BAKOB for nærmere information.

Afregningsperioden for moms i Tyskland er afhængig af momsindbetalingen det foregående år.

Her vil BAKOB selvfølgelig gerne hjælpe jer, hvor vi kan anvende vores mange års erfaring med at søge momsrefusion i Tyskland.

Vi kan være behjælpelige med momsregistrering i Tyskland
 

Claus Aagaard

caa@bakob.dk
Dir tlf. +45 96 21 15 14

Øvrige kontaktoplysninger